Ron Schnater/Bedrijfsartsenpost & Vermolen


Duurzaam voordeel met de kennispraktijk Onderwijs

Organisaties binnen het Onderwijs maken roerige tijden door. Factoren als een veranderende arbeidsmarkt en arbeidsethos, een roep om meer professionele ruimte, politieke besluitvorming en de beleving van hoge werkdruk door o.a. een toename van ‘niet relevant geachte werkzaamheden’ zijn hier debet aan. Het belang van structureel aanwezig, goed opgeleid en gemotiveerd personeel wordt ook steeds groter, naast een onderscheidende positionering vanwege onderlinge competitie.

 

Over het algemeen wordt er conservatief beleid toegepast waar het gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid betreft. Er is een arbodienst of bedrijfsarts die zich curatief bezighoudt met het ziekteverzuim, leidinggevenden worden projectmatig geïnstrueerd over hoe het beter zou kunnen, er wordt over lifestyle gepraat en er worden lifestyle bevorderende faciliteiten geboden waar slechts matig gebruik van wordt gemaakt. Terwijl een integrale aanpak gericht op een transitie naar een echt gezonde organisatie het verschil kan maken. Een aanpak waarin visie, beleid en praktijk samensmelten en iedereen zich van de organisatiebelangen en zijn of haar verantwoordelijkheden hierin bewust is en er naar handelt.

 

Conny Vermolen en Ron Schnater hebben hun ervaring en expertise samengevoegd en bieden u een unieke propositie aan, gericht op het structureel verbeteren van de bedrijfsgezondheid in uw organisatie.

 

Onze samenwerking verenigt twee werelden: de kennis van organisaties en cultuur binnen het Onderwijs én expertise van arbo-dienstverlening in de meest brede zin van het woord. Dit wordt aangevuld met de mogelijkheid om met Bedrijfsartsenpost direct praktische invulling te geven aan mogelijke verbeteringen. Met onze ervaring en kennis kunnen wij zowel inventariseren als adviseren en u daadwerkelijk helpen met het vormgeven en uitvoeren van resultaatgericht beleid. Een directe wisseling van bestaande operationele partijen, zoals bijvoorbeeld uw arbo-dienstverlener, is overigens niet persé noodzakelijk.

 

Wij leggen u graag uit wat wij voor u kunnen betekenen en welk voordeel onze objectieve blik voor uw organisatie zal hebben.

 

Conny Vermolen, o.a. voormalig HR-directeur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), het Kennemer Gasthuis en de Medische Faculteit VU.

 

De ontwikkeling van mens èn organisatie ondersteun ik met visie, humor, zingeving en resultaatgerichtheid. Door duidelijke doelen te stellen en daarbij ideeën en talenten ruimte te bieden stimuleer ik mensen en teams het beste uit zichzelf en uit collega’s te halen.

Ron Schnater, o.a. voormalig sectormanager Zorg, Welzijn en Onderwijs bij ArboNed, manager Arbo-zorgteams NS en AHOLD bij Arbo Unie, initiatiefnemer van Bedrijfsartsenpost.

 

Structurele bedrijfsgezondheid bereik je alleen met het vergroten van bewustzijn en verantwoordelijkheid in alle organisatielagen, gecombineerd met een hierop aansluitende heldere en pragmatische aanpak waarin niet alleen leidinggevenden maar alle werknemers participeren.

Ron Schnater/Bedrijfsartsenpost                          Conny Vermolen

T :  06-3489 1465                                                           T : 06-5104 9130

M: ron.schnater@bedrijfsartsenpost.nl              M: connyvermolen@gmail.com

W: www.bedrijfsartenpost.nl                                   W: www.connyvermolen.nl