Larissa Kras (Kras Consulting) en mede-oprichter Connect for Change

Senior consultant & trainer 

https://www.linkedin.com/hp/update/6161434617183289344

Een vakvrouw; gedreven en enthousiast op het gebied van (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers en de randvoorwaarden die een organisatie kan bieden. 

 

 

 

 

Larissa heeft de ambitie om toegevoegde waarde te bieden aan het werkplezier van mensen en een volwassen arbeidsrelatie. Dit doe ze samen met de ander door aan te sluiten bij wat er leeft in het hier en nu en elkaar daar onderzoekend over te bevragen.


 

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers bepaalt in toenemende mate de HR-agenda van organisaties. In onze visie benaderen we duurzame inzetbaarheid vanuit drie invalshoeken: vakmanschap, vitaliteit en veerkracht (3xV).

Hierbij gaan we uit van de huidige ontwikkelingsfase van de organisatie en de medewerkers. Welke basis is al aanwezig om door te ontwikkelen? Of moet er eerst een basis gelegd worden? En wat is het daadwerkelijke vraagstuk waar het investeren in 'de duurzame inzetbaarheid van medewerkers' aan bij moet dragen? We onderzoeken samen met de managers/professionals welke veranderaanpak hierbij past. Dit betekent maatwerk.

 

Vakmanschap

Dit gaat over kennis, kunde en vaardigheden.

Hoe wordt dit door de medewerker zelf ter hand genomen en wat doet de organisatie om dit te bevorderen.

En is er voldoende vertrouwen om met elkaar in gesprek te gaan over ambities en obstakels? 

Vitaliteit  

Hier gaat het over energie, motivatie en plezier.

Hoe beleeft de medewerker zijn werk en -omstandigheden? Hoe kijkt de organisatie naar de gewenste organisatiecultuur en hoe handelt ze er naar?

Mobiliteit  

Dit gaat over de mate waarin men in staat is mee te bewegen met veranderingen zowel binnen als buiten de muren van de organisatie.

Hoe flexibel wordt omgegaan met taken en verantwoordelijkheden? Is er ruimte om te leren? 


Er is één constante in onze aanpak, namelijk het bevorderen van het goede gesprek (dialoog) tussen medewerkers en de leidinggevende, binnen het team. Dat is de basis.