Organisatieverandering

Zowel medewerkers als een organisatie willen graag stralen. Soms lukt dit niet doordat er intern zaken niet op orde zijn, mensen niet op de goede plaats zitten en/of de externe wereld zeer dynamisch en complex is.  Dan moet je op zoek naar de juiste knoppen voor de verandering.

 

Op dit punt wordt door Vermolen toegevoegde waarde geboden door het stellen van relevante vragen gebaseerd op kennis van een breed scala aan strategische gebieden (HRM, strategie, organisatiekunde, financiën, communicatie, marketing) en jarenlange  management- en bestuurlijke ervaring.

 

Een fundamentele organisatieverandering kan alleen plaatsvinden als het management èn medewerkers weten wat er zowel in de binnen- als de buitenwereld speelt en de hierbij horende keuzes maken. Voor het realiseren van de strategische koers is verbinding noodzakelijk tussen doelstellingen van het bedrijf en die van de medewerkers. Hierbij moet iedereen regelmatig uit zijn of haar eigen comfort zone stappen, niet simpel maar wel een voorwaarde voor verandering.

 

We ondersteunen en stimuleren het balanceren van medewerkers en organisatie, zowel ten aanzien van de inhoudelijke als de procesmatige kant. Onze insteek hierbij is dat het eigenaarschap van het probleem èn van de oplossing bij de organisatie en mensen ligt. Wij leveren een optimale inspanning en dragen medeverantwoordelijkheid voor het eindresultaat.  Op deze manier kan iedereen bloeien en tot zijn/haar recht komen.