Organisatieverandering

Zowel medewerkers als een organisatie willen graag stralen. Soms lukt dit niet doordat er intern zaken niet op orde zijn, mensen niet op de goede plaats zitten en/of de externe wereld zeer dynamisch en complex is.  Dan moet men op zoek naar de juiste knoppen voor de verandering.

 

Op dit punt wordt een toegevoegde waarde geboden door het stellen van relevante vragen gebaseerd op kennis van een breed scala aan strategische gebieden (HRM, strategie, organisatiekunde, financiën, communicatie, marketing) en jarenlange ervaring. Nadat duidelijk is WAAROM een verandering van belang is wordt gefocussed op HOE er moet gebeuren en vervolgens WAT dit kan worden aangepakt (gebaseerd op Simon Sinek).

 

Een fundamentele organisatieverandering kan alleen plaatsvinden als het management èn medewerkers weten wat er zowel in de binnen- als de buitenwereld speelt en de hierbij horende keuzes maken. Voor het realiseren van de strategische koers is verbinding noodzakelijk tussen doelstellingen van het bedrijf en van de medewerkers. Hierbij moet iedereen regelmatig uit zijn of haar eigen emotionele cirkel stappen, niet simpel maar wel een voorwaarde voor verandering.

 

We ondersteunen het balanceren van medewerkers en organisatie, zowel ten aanzien van de inhoudelijke als de procesmatige kant. Onze insteek hierbij is dat het eigenaarschap van het probleem èn van de oplossing bij de organisatie ligt. Wij leveren een optimale inspanning en dragen een medeverantwoordelijkheid voor het eindresultaat.