Werkgebieden & rollen

Vermolen heeft een zeer brede ervaring met en kennis van de verschillende managementgebieden door de rollen van project- en programmaleider, transitiedirecteur en interim-functies zoals Secretaris College van Bestuur en facilitair manager. Het volgen van de Executive Master of Management and Organization (MMO) bij TIAS in 2013/2014 heeft een theoretische onderbouwing gegeven voor integraal management.

 

Branches

De focus ligt op het toevoegen van waarde aan publieke organisaties met ervaring in: hoger beroeps onderwijs, universiteit, gezondheidszorg, professionele dienstverlening.

 

Functies/Rollen

Manager HR, directeur HR, algemeen directeur/secretaris, projectleider, programmadirecteur, -manager.

 

Vakgebieden

Algemeen management, Human Resources, Personeel & Organisatie, Programma- en Procesmanagement.