Interim Management

De gouden stip aan de horizon is voor bestuurders relatief snel duidelijk. En dan staat de uitvoering met de 'poten in de modder' en moet er allereerst een paadje gelegd worden waarover men kan lopen. 

 

Vermolen Interim Management & Coaching biedt bestuurders en management ondersteuning bij het formuleren en uitvoeren van verandervraagstukken. Veranderkundig leiderschap krijgt invulling door denken èn doen  te combineren. Met korte 'feedbackloops' wordt geleerd van het handelen. Deze aanpak kent ontwerp- en ontwikkelfases waarbij zowel de inhoud als het proces van belang zijn. Dit is de werkwijze:  'de brug bouwen terwijl je erover loopt' (Quinn).  

 Door de rollen van project- en programmaleider, transitiedirecteur en interim-functies zoals Secretaris College van Bestuur en facilitair manager heeft Vermolen ervaring met en kennis van zowel lijn- als staffuncties. Verander- en doelmatigheidsprogramma's zijn succesvol (afgerond) door een intensieve samenwerking met leidinggevenden en (staf)medewerkers. 

 

Het aansturen van dergelijke programma's vereist flexibiliteit, doorzettingsvermogen, empathisch vermogen en resultaatgerichtheid. Het is veranderen met een missie en vraagt zowel om leiderschaps-, management-/bestuurlijke- als coachvaardigheden. Deze combinatie is de kracht van Vermolen Interim Management. 

Afscheidsspeech bestuursvoorzitter Antes
Afscheidsspeech bestuursvoorzitter Antes