Werkwijze

Een vrijblijvend verkennend gesprek kan de start van een samenwerking betekenen (of niet).  

Welk probleem of vraagstuk speelt op dit moment en mogelijk over 1-5 jaar? Graag maak ik op basis van de beschikbare informatie een schets en ga hierover de dialoog aan. Dit betekent voor mij het verkennen en afpellen van beelden, opvattingen en wensen binnen de organisatie/team of individu. Als we op basis van de gezamenlijke analyse verder gaan dan spreken we duidelijke doelstellingen, randvoorwaarden en verantwoordelijkheden af. 

 

Mijn werkwijze kenmerkt zich door het leggen van verbinding met de mensen en de organisatie waar ik mee samenwerk. Een 'agile'-aanpak is kenmerkend voor mijn stijl van werken. Hierbij gaat het om het doel scherp voor ogen te houden en de weg daar naar toe op aan te passen. Kernwoorden: flexibiliteit, korte feedbackloops, direct bij de start snel corrigeren op basis van de ervaringen in aanpak, met elkaar leren en elkaar (professioneel) scherp houden. Bovenal met humor de werkelijkheid wat relativeren.

 

Voorafgaand aan een gezamenlijk traject stellen we een overeenkomst op waarin afspraken worden vastgelegd en tussentijdse evaluatiemomenten worden afgesproken.