Curriculum Vitae


De ontwikkeling van mens èn organisatie ondersteun ik met visie, humor, zingeving en resultaatgerichtheid. Door duidelijke doelen te stellen en daarbij ideeën en talenten ruimte te bieden stimuleer ik mensen en teams het beste uit zichzelf te halen, dit heeft in mijn loopbaan mooie resultaten opgeleverd.

 

Tot september 2016 werkte ik binnen de context van een dienstverband waarbij ik graag ook een vrije rol pakte. Daarom besloot ik de stap naar ondernemer te maken en mezelf de ruimte te geven om een onafhankelijke rol te vervullen.

Mijn samenwerkingspartners zijn professionals in hart en nieren. We leggen de professionele lat hoog en dagen elkaar uit om te presteren en plezier te hebben.

 

Werkervaring

September 2016 - heden als zelfstandig ondernemer


september 2020 - heden

Manager bij Alrijne Zorggroep  in Leiden. 

 

april 2020 - heden 

Diverse coachingstrajecten van managers en  HR-professionals.

Opbouw van HR-Gamechangers.

 

januari 2020 - april 2020

Mantelzorger

 

oktober 2018 - januari 2020

Interim HR-manager bij Wilgaerden in Hoorn (VVT) en LeekerweideGroep (GZ) in Wognum. 

Opdracht: Professionaliseren afdelingen P&O, ontwikkelen van HR-strategie en begeleiden van de fusie tussen Wilgaerden en LeekerweideGroep o.a. opzet dienstverleningsconcept.

 

september 2017 -  oktober 2018

Interim Directeur HR bij Antes, ggz-instelling in Rotterdam. Vanaf 2 oktober 2018 gefuseerd met de Parnassia Groep. 

Opdracht: professionalisering van de HR-afdeling en -processen, begeleiden van fusie op HR-gebied vanuit integraal perspectief.

 

maart 2017 - augustus 2017

Interim-Directielid HR/Projectleider HR/Hoofd Praktijkopleiding (27 praktijkopleiders) bij Careyn ( zorg-& welzijnsorganisatie met 7.000 medewerkers). Opdracht: organiseren van de praktijkopleiding, OR- en vakbondsoverleg,

MT- lid. 

 

september 2016 - maart 2017 

Programma-adviseur van het programma 'Continu Verbeteren' bij de Hogeschool van Amsterdam. Onder andere een HvA-breed procesmodel en -aanpak ontwikkelt. 

 

(team)coaching: VUmc, VU, UvA, HvA, GGZ, Reclassering Nederland, Woningcorporatie Eigen Haard, inQdo

 

Maart 2009 - September 2016 Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Juni 2014 - juni 2016 Transitiedirecteur

Verantwoordelijk voor het verandertraject 'Onderwijs en Onderzoek gerichte ondersteuning'. De ondersteunende functies en afdelingen moeten een toegevoegde waarde leveren aan het primaire proces. Hiertoe is een herinrichting doorgevoerd van de ondersteunende functies in stafafdelingen, domeinen en diensten en de hierbij horende werkprocessen (Serviceconcept).

 

Maart 2009 - Juni 2014 Directeur personeel & organisatie

Verantwoordelijk voor HR-beleid in de HvA. Leidinggevende van P&O afdeling (27 fte). Functioneel verantwoordelijk voor decentrale P&O'ers. HvA Academie opgezet.

Tevens Secretaris College van Bestuur a.i. van juni 2009 tot februari 2010. Secretaris College van Bestuur a.i. vanaf 1 april tot 1 september 2012

 

April 2002 - Maart 2009 Kennemer Gasthuis

September 2006 - Maart 2009 

Programmaleider Organisatie-ontwikkeling: met een breed draagvlak is een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld en geïmplementeerd.

Programmaleider Ombuigingsoperatie: een vitaliserings- en doelmatigheidsprogramma uitgevoerd met o.a. als resultaat een financiële ombuiging van 6 miljoen in 1,5 jaar.

April 2002 - Maart 2009

Manager HRM: Leidinggeven aan de HR-afdeling (70 medewerkers) waarbij alle functionaliteiten werden uitgevoerd (strategie, beheer, advies, planning en administratie) .

In 2004 de opleiding voor auditor bij NVZ gevolgd en als auditor opgetreden bij Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

 

Oktober 1999 - April 2002 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

HRM manager van een door mezelf opgezette HRM-afdeling met 2 HRM-adviseurs en 6 administratief medewerkers. Tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de besturing van de organisatie.

 

1983 - Oktober 1999 Vrije Universiteit te Amsterdam

Begonnen als assistent van de personeelsfunctionaris en als laatste hoofd P&O van de medische faculteit van de VU.

 

Opleiding

- 2017 Deep Democracy level 1 & 2

- 2013-2014 TIAS School for Business and Society,  Excecutive master of Management and      Organization, MSc

- 2004 School voor Coaching, Coaching van professionals

- 1988 - 1989 Amsterdam University of Applied Sciences post-HBO, Organisatie, Beleid &    Management

 

Zie voor meer informatie mijn Linkedin pagina: www.linkedin.com/in/conny-vermolen-b25a717