Teamcoaching

 

Team : Together Everyone Achieves More

 

Teams kunnen in verschillende stadia van hun ontwikkeling zitten; zoals 'forming-norming-storming-performing'. In ieder stadium kan een belemmering aanwezig zijn die er voor zorgt dat de beoogde resultaten niet gehaald worden (zowel individueel als collectief) of de stap naar de volgende fase niet gemaakt kan worden.

 

Het vraagt soms te veel van een leidinggevende of het team om hier zelf uit te komen en is het noodzakelijk om er een externe begeleider bij te betrekken om beweging in de ontwikkeling te krijgen. Soms vraagt het maar één gesprek om inzicht te krijgen in de belemmerende factoren en de kansen. Uitgangspunt is om de kracht van een team te ontplooien in het licht van een gezamenlijk doel, dit is altijd maatwerk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de filosofie en methodiek van Deep Democracy.

 

Teams van professionals zijn meestal gericht op de inhoud en minder gericht op het proces en de relatie. Bewustwording hiervan door teamcoaching kan dan een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan het functioneren van het geheel.