Teamcoaching

 

Team : Together Everyone Achieves More

 

Teams kunnen in verschillende stadia van hun ontwikkeling zitten; zoals 'forming-norming-storming-performing'. In ieder stadium kan een belemmering aanwezig zijn die er voor zorgt dat de beoogde resultaten niet gehaald worden (zowel individueel als collectief) of de stap naar de volgende fase niet gemaakt kan worden.

 

Het vraagt soms te veel van een leidinggevende of het team om hier zelf uit te komen.  Het getuigt dan van wijsheid om hierbij een externe begeleider te betrekken om beweging in de ontwikkeling aan te brengen. Soms vraagt het maar één gesprek om inzicht te krijgen in de belemmerende factoren en de kansen. Uitgangspunt is om de kracht van een team te ontplooien in het licht van een gezamenlijk doel, dit is altijd maatwerk.

 

Teams van professionals of maatschappen van medisch specialisten zijn vaak gericht op de inhoud en minder gericht op het proces en de relatie. Teamcoaching kan hierbij een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan het functioneren van het geheel.