Executive Coaching

In mijn functies van manager, directeur en programmaleider in professionele organisaties heb ik uitgebreide ervaring opgedaan met bestuurlijke vraagstukken. Mijn rollen bewegen zich tussen adviseur, leider, manager, coach, uitvoerder en soms ‘advocaat van de duivel’, afhankelijk van wat de situatie vraagt. Hierbij leg ik verbinding tussen de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de praktische uitvoerbaarheid. Het schakelen tussen de verschillende rollen en organisatieniveaus is een belangrijke vaardigheid, dit krijgt in mijn coachingsaanpak veel aandacht.

 

Bestuurders of topmanagers krijgen vaak weinig feedback waarbij risico op collusie ontstaat ('verhaal van de keizer zonder kleren'). Mijn coaching is er op gericht om de coachee te stimuleren om authentiek te handelen en zijn of haar omgeving zodanig in te richten dat goede 'feedbackloops' ontstaan.

 

In de publieke sector is er in toenemende mate sprake van complexe vraagstukken met een hoge dynamiek. Dit vraagt om een integrale beleidsbenadering en is onder andere de reden geweest dat ik in 2013/2014 de executive-master Management and Organization (MMO) heb gevolgd. Mede hierdoor ben ik in staat om de coachee te ondersteunen in het verbinden van zowel de persoonlijke als de zakelijk vraagstukken in relatie tot de gevraagde ontwikkeling van betrokkene.