Executive Coaching

In mijn functies van manager, directeur en programmaleider in professionele organisaties, zoals universiteit, advocatuur, algemeen ziekenhuis en hogeschool, heb ik uitgebreide ervaring opgedaan met bestuurlijke vraagstukken. Mijn rollen bewegen zich tussen adviseur, leider, manager, coach, uitvoerder en soms ‘advocaat van de duivel’, afhankelijk van wat de situatie vraagt, hierbij leg ik verbinding tussen de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de praktische uitvoerbaarheid. Het schakelen tussen de verschillende rollen en organisatieniveaus is een belangrijke vaardigheid en krijgt in mijn coachingsaanpak dan ook specifieke aandacht.

 

Het is mijn ervaring dat bestuurders of topmanagers regelmatig in een situatie komen waarbij ze weinig feedback krijgen en er een risico op collusie ontstaat ('verhaal van de keizer zonder kleren').

Mijn coaching is er op gericht om de coachee te stimuleren om authentiek te zijn en zijn of haar omgeving zodanig in te richten dat goede 'feedbackloops' ontstaan. Dit is niet altijd een makkelijk maar wel een respectvol proces.  

 

In de publieke sector is er in toenemende mate sprake van complexe vraagstukken met een hoge dynamiek. Dit vraagt om een integrale beleidsbenadering en is onder andere de reden geweest dat ik in 2013/2014 de executive-master Management and Organization (MMO) heb gevolgd. Mede hierdoor ben ik in staat om de coachee te ondersteunen in het verbinden van zowel de persoonlijke als de zakelijk vraagstukken in relatie tot de gevraagde ontwikkeling van betrokkene.