Coaching van professionals

In mijn functies van manager, directeur en programmaleider in professionele organisaties zoals universiteit (o.a. medische faculteit), advocatuur, algemeen ziekenhuis en hogeschool, heb ik brede (coach)ervaring opgedaan met zowel professionele als persoonlijke vraagstukken. Mijn rollen bewegen zich tussen adviseur, leider, manager, coach, uitvoerder en soms ‘advocaat van de duivel’, afhankelijk van wat de situatie vraagt. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de professionele verantwoordelijkheid te onderscheiden van de managerial of bestuurlijke verantwoordelijkheid.

 

In het coachingstraject focus ik op het stimuleren van het professionele en persoonlijk leiderschap en ik ga uit van het eigen oplossende vermogen. Dit is niet altijd een makkelijk maar wel een respectvol proces. 

Het uitgangspunt voor het coachingstraject is de leer- of ontwikkelvraag van de gecoachte persoon (=coachee) en mijn eigen open houding. Dit is wat mij betreft de basis van een goed coachingstraject en leidt altijd tot een resultaat.

 

Om mijn coachende rol te professionaliseren heb ik in 2004 de opleiding ‘Coaching van professionals’ gevolgd bij de School voor Coaching. Dit gaf de verdieping en een confrontatie met mijn eigen waarden en normen inclusief een bijbehorend handelingsperspectief.