Coaching van professionals

In mijn functies van manager, directeur en programmaleider in professionele organisaties heb ik brede (coach)ervaring opgedaan met zowel professionele als persoonlijke vraagstukken. Mijn rollen bewegen zich tussen adviseur, leider, manager, coach, uitvoerder en soms ‘advocaat van de duivel’, afhankelijk van wat de situatie vraagt. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de professionele verantwoordelijkheid te onderscheiden van de managerial of bestuurlijke verantwoordelijkheid.

 

In het coachingstraject focus ik op het stimuleren van het professionele en persoonlijk leiderschap en ik ga uit van het eigen oplossende vermogen. 

Het vertrekpunt voor het coachingstraject is de leer- of ontwikkelvraag van de gecoachte persoon (=coachee). Graag onderzoek ik samen met de coachee wat de kern van de vraag is en welke stappen gezet kunnen worden om een ontwikkeling in te zetten. Niet alleen praten maar ook actie.

 

Om mijn coachende rol te professionaliseren heb ik in 2004 de opleiding ‘Coaching van professionals’ gevolgd bij de School voor Coaching. Dit gaf de verdieping en een confrontatie met mijn eigen waarden en normen tezamen met het bijbehorende handelingsperspectief.