Structureel veranderen gaat van binnenuit en heeft soms extra steun nodig. Vermolen werkt op het snijvlak van werkelijkheid en wens. Ze verbindt en bouwt mee aan vitale organisaties met passie, inspiratie en concrete acties.

Werkwijze

De verandering wordt gefaciliteerd door middel van het ontwerpen èn begeleiden van het verandertraject, met aandacht voor gedrag en proces. Dit doen we door alle spelers te betrekken en direct onderdeel te laten zijn van de verandering, dit is ‘aansluitend creëren’.  Uitgangspunten: professioneel op de inhoud, bewust van de relatie en zorgvuldig in het veranderproces.

Rollen

Als veranderaars inspireren we mensen, teams en organisaties om tot resultaten te komen die waarde toevoegen. Dit doen we in de rollen van interim- en programmamanager, adviseur, facilitator en coach. 

In onze externe rol verbinden we ons met het vraagstuk, de mensen en de opdrachtgever om tot een succesvolle verandering te komen. We faciliteren hierbij de dialoog en de discussie.

Impact

Door gebruik te maken van hart, hoofd en intuïtie realiseren we constructieve verandertrajecten. We verbinden overeenkomsten en verschillen in werkbare oplossingen. Zo werken we aan een inclusieve samenwerking waarbij iedereen, met plezier, een zinvolle bijdrage levert aan het team, de organisatie en de maatschappij.