'Veranderen gaat niet vanzelf'

Structureel veranderen gaat van binnenuit. Om dit succesvol te doen heb je soms van buitenaf ondersteuning nodig. Vermolen bouwt mee aan vitale bedrijven, teams en mensen door inspiratie, focus en concrete acties.

Interim Management

 

Vermolen geeft als (programma)manager leiding aan een veranderproces met een duidelijke toegevoegde waarde voor organisatie en medewerkers. Hierbij hanteren we de werkwijze: 'De brug bouwen terwijl je erover loopt' (Quinn). Veranderen door met elkaar denken en doen te verbinden in co-creatie.

Organisatie-advies

 

Organisatie-advies wordt gebaseerd op een analyse van een vraagstuk en de schets van de gewenste toekomst. De WAAROM-vraag wordt gesteld. Soms net zo vaak als kleine kinderen dat doen. Indringend, om bij de essentie en een 'werkend' advies te komen.

Coaching

 

Coaching met als vertrekpunt de leer- of ontwikkelvraag van jou of het team. Als de vraag nog niet duidelijk is starten we met een verkenning. Eigenaarschap, vertrouwen, zingeving en humor zijn kernbegrippen. En wat er ook besproken wordt, het leidt altijd tot een resultaat.